GREEN SOLUTION

AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

El titular del web: www.greensolution.es és:

JARDINERIA ROSELL, SL.

c/ Pintor Vila Puig, 62 2-2
08192 Sant Quirtze del Vallès
Barcelona

N.I.F.: J-64426323

info@greensolution.es

Condicions d' Ús

L'accés i utilització de la Web per l'usuari comporta l'acceptació de les Condicions d'Ús i de la Política de Privacitat de la Web. Llegiu atentament les Condicions d'Ús i la Política de Privacitat quan es proposi utilitzar la Web, ja que aquestes podran ser modificades en qualsevol moment.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent de la Web i de la informació continguda en la mateixa, amb total subjecció a la normativa aplicable i a les Condicions d' Ús.

Tot i que (nom de l' empresa) realitza els seus millors esforços per mantenir la Web en bon funcionament, no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés a la Web, ni la inexistencia de errores en sus contenidos, así como tampoco que estos últimos estén actualizados.

Tanto el acceso a la Web como el uso que pueda hacerse de cualquier información que contiene se realizan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario. GREEN SOLUTION no se responsabiliza de cualesquiera daños o perjuicios que pudieran derivarse, directa o indirectamente, del acceso o uso de la información contenida en la Web ni de ningún daño o perjuicio en el software o hardware del usuario que se derive del acceso o uso de la Web.

En la Web pueden incluirse distintos enlaces que permiten al usuario acceder a otros sitios web (“Links”). En cap cas l' existència de Links comporta identificació o conformitat de GREEN SOLUTION amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats a través d'aquests Links i GREEN SOLUTION no se'n fa responsable.

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els textos, imatges, vídeos, disseny gràfic, codi font, marques, noms comercials i altres elements que integren la Web ("Continguts") són titularitat de GREEN SOLUTION o dels seus llicenciants. L'ús de la Web per l'usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre la Web i els Continguts. Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció o qualsevol altra forma de difusió dels Continguts no autoritzada expressament per escrit per GREEN SOLUTION

L'accés i utilització de la Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.